Tecnologia i explotació dels recursos lítics

Arxius

En les últimes dècades el nostre coneixement  dels sistemes de producció ens ha permès una caracterització més precisa dels conjunts superant l’ exclusivitat de les eines retocades. Aquest sistemes son: Levallois, discoide, Quina, SSDA (o de superfícies de talla alternant), trifacial, bifacial, i laminar mosteriana.

Cadascun d’aquests sistemes de producció presenta nombrosos mètodes i varietats tot i que en ocasions les diferències entre alguns d’ ells són subtils i difícils d’establir, segurament com a resultat de derives culturals, diferències en l’aptitud de les matèries primeres o regionalitzacions de la producció.

Aquets sistemes de producció lítica, estretament relacionats amb les tradicionals agrupacions tipològiques, s’articulen sincrònica i diacrònicament en el que avui en dia coneixem com a tecno-complexos, que ens indiquen com els grups humans  coneixen i apliquen diferents sistemes de producció en llocs diferents.

En tot cas, la nostra comprensió sobre els models globals de producció industrial s’ està renovant gràcies als estudis traceològics (és el cas del reconeixement de projectils al mosterià, de la integració de conceptes com l’estratificació de la producció i el reciclatge de productes, mitjançant la identificació de produccions i configuracions microlítiques o reconeixent com els Neandertals van utilitzar matèries primeres alternatives a les lítiques com la fusta, l’os o la petxina). En poques paraules superant l ‘encotillat model economicista de les cadenes operatives, humanitzant el comportament tècnic dels Neandertals i dotant-lo de la seva verdadera riquesa material.

  • Nuclis de sílex de l'Abric Romaní. Foto: G. Campeny / IPHES
  • Nucli Levallols cova de les Teixoneres. Foto: G. Campeny i G. Chacón / IPHES
  • Rascadora trobada a la cova de les Teixoneres. Foto: G. Chacón / IPHES
  • Nucli tribat al nivellJ de l'Abric Romaní. Foto: G. Campeny / I`HES
  • Seqüència de producció d'instruments al jaciment d'Àrea 3 de cañaveral. Foto: J. Baena
  • Seqüència de producció d'instruments al jaciment d'Àrea 3 de cañaveral. Foto: J. Baena
  • Puntes i fragments de puntes de sílex del jaciment de El Esquilleu
Nuclis de sílex de l'Abric Romaní. Foto: G. Campeny / IPHES Nucli Levallols cova de les Teixoneres. Foto: G. Campeny i G. Chacón / IPHES Rascadora trobada a la cova de les Teixoneres. Foto: G. Chacón / IPHES Nucli tribat al nivellJ de l'Abric Romaní. Foto: G. Campeny / I`HES Seqüència de producció d'instruments al jaciment d'Àrea 3 de cañaveral. Foto: J. Baena Seqüència de producció d'instruments al jaciment d'Àrea 3 de cañaveral. Foto: J. Baena Puntes i fragments de puntes de sílex del jaciment de El Esquilleu
ir atras - anar enrera - go back

Avís legal. Contacte

subir arriba
Este sitio utiliza cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +