L’ocupació del territori

Arxius

La mobilitat dels grups de Neandertals en el territori està estretament relacionada amb les seves estratègies d’adquisició dels recursos alimentaris, i en menor mesura lítics.

Són molts el investigadors que consideren que les estratègies de caça degueren influir decisivament en la mobilitat territorial d’ aquets  grups humans. Així ho demostra l’ existència de de nombrosos jaciments arqueològics, entre els què n’ hi ha diversos que formen part del projecte -Cova de les Teixoneres, Abric Romaní, El Esquilleu, Covalejos, El Cuco i l’ Arbreda-, on s’hi haurien de dur a terme ocupacions recurrents durant períodes concrets de l’any, relacionats amb la caça de determinats animals. En contraposició a aquests jaciments, associats a patrons més o menys especialitzats de caça es documenten ocupacions de curta durada relacionats amb l’aprofitament ocasional d’ algunes preses o altres activitats alternatives. Seria el cas dels llocs inclosos en el projecte dels Ermitons, de Fuente Para o dels Jaciments RGE6 i Área3 de Cañaveral.

L’estudi de les matèries primeres lítiques utilitzades en la fabricació d’ eines és un altre dels indicadors de la mobilitat i estacionalitat dels Neandertals. En la majoria dels casos, al voltant d’ un 95% del total de les eines de pedra trobades en jaciments com L’Abric Romaní, El Esquilleu, Covalejos o L’Arbreda, s’han fabricat amb materials lítics procedents de l’entorn pròxim, fet que demostra una adaptació clara i preferent als recursos immediats. Tot i així, en alguns assentaments, habitualment de caràcter residencial –Abric Romaní, L’ Arbreda, o determinats nivells de El Esquilleu- es documenta també la utilització d ‘objectes elaborats amb matèries primeres lítiques provinents d’ afloraments situats a mitjana i llarga distància, fet que testimonia la mobilitat d’ aquets grups. Quan passa això, els instruments fabricats amb aquestes roques procedents de lluny corresponen a tipus específics mentre que els més comuns, com els denticulats i les rascadores, es continuen elaborant amb roques locals.

L’anàlisi dels sistemes de producció d’ eines lítiques també ens aporta informació rellevant de la mobilitat del grup. La duració i complexitat de les seqüències de talla, la versatilitat dels suports, el menor o major manteniment de les eines, o l’aparició d’ elements aïllats en un jaciment, són indicadors que ens permeten avaluar la duració de les ocupacions i per extensió, el seu grau de mobilitat. En aquest sentit l’ existència d’ emplaçaments de caràcter residencial en contraposició a ocupacions més logístiques podria respondre a models més globals (patrilocals com suggereix la genètica) d’ organització i relació social dins de les comunitats neandertals.

  • Grup de neandertals. Autor: M. Antón
  • Eines trobades a cova El Esquilleu. Foto: J. Baena.
  • Eines trobades a cova El Esquilleu. Foto: J. Baena / Sílex de Abric Romaní i cova de Les Teixoneres. Foto: G. Campeny i M.G Chacón / IPHES
  • Jaciment coves de Reclau. Foto: I. Moriscot (llicència Flickr)
  • Grup d'homes hadza caçant. Foto: M. Shoeller
  • Entrada a la cova del Esquilmeu. Foto: J. Baena
  • El registre arqueològic del jaciment àrea 3 de Cañaveral. Foto: J. Baena.
Grup de neandertals. Autor: M. Antón Eines trobades a cova El Esquilleu. Foto: J. Baena. Eines trobades a cova El Esquilleu. Foto: J. Baena / Sílex de Abric Romaní i cova de Les Teixoneres. Foto: G. Campeny i M.G Chacón / IPHES Jaciment coves de Reclau. Foto: I. Moriscot (llicència Flickr) Grup d'homes hadza caçant. Foto: M. Shoeller Entrada a la cova del Esquilmeu. Foto: J. Baena El registre arqueològic del jaciment àrea 3 de Cañaveral. Foto: J. Baena.
ir atras - anar enrera - go back

Avís legal. Contacte

subir arriba
Este sitio utiliza cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +