La Cativera

Arxius

La Cativera (El Catllar, Tarragonès)
Cronologia: Paleolític Superior- Neolític
Jaciment en cova (abric)
11230- 7979 BP

Directors del projecte: Josep Maria Vergès i Marta Fontanals

Membres participants:

  • Geoarqueologia: Diego E. Angelucci
  • Antracologia: Ethel Allué
  • Zooarqueologia i tafonomia: Núria Ibáñez i Isabel Cáceres
  • Tecnologia lítica: Marta Fontanals
  • Traceologia: Andreu Ollé i Josep Maria Vergès
  • Art moble: Marcos García
  • Matèries colorants: Gala Gómez

 

El jaciment de la Cativera es troba situat al terme municipal del Catllar (Tarragonès), en un petit abric obert al marge esquerre del riu Gaià. La seva descoberta fou fortuïta, produïnt-se arran d’unes obres d’ampliació d’un camp de vinya annex que afectaren al rebliment de l’abric. Aquest fet motivà una primera intervenció al jaciment en caràcter d’urgència, que es dugué a terme l’any 1995.

L’any 2002 es reprengueren les tasques d’excavació per la inclusió del jaciment en el projecte de recerca Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les valls dels rius Francolí i Gaià. Des d’aquesta data s’hi ha intervingut anualment.

El jaciment compta amb una successió estratigràfica de 2 metres de potència en la que s’han identificat tres conjunts arqueològics A, B i C, aquest darrer dividit en els nivells C1, C2, C3, C3b i C4. Les datacions radiocarbòniques efectuades aporten una cronologia de 7979±60 anys B.P. pel nivell A, de 8860±95 anys B.P. pel B mentre que en el conjunt C es documenta una successió des dels 10.370±100 anys B.P. pel nivell superior als 11.230±100 anys B.P. per l’inferior (Allué et alii, 2000).

El registre arqueològic exhumat està format majoritàriament per indústria lítica en sílex, però també s’hi documenta un important registre malacològic marí, amb espècies destinades al consum i altres a ornamentació, òxids de ferro i evidències del seu processament, art moble, carbons i un escàs nombre de restes faunístiques com a conseqüència de la seva conservació deficient per raons sedimentàries.

El registre arqueològic exhumat posa de relleu l’existència d’una diferenciació entre els dos conjunts inferiors B i C, que presenten unes pautes tecnològiques atribuïbles a les que defineixen les darreries del paleolític i epipaleolític microlaminar, i el conjunt superior A, que correspondria a les anomenades indústries de tipus macrolític.

Les característiques de la successió estratigràfica del jaciment i la composició i variabilitat del registre arqueològic la converteixen en una de les seqüències de referència per a l’estudi de les darreres comunitats caçadores-recol•lectores de la vessant mediterrània de la Península Ibèrica, i concretament en quins són els canvis culturals que es produeixen en el trànsit Pleistocè-Holocè.

Publicacions:

Allué, E; Angelucci, D.; Cáceres, I i; Fiocchi, C; Fontanals, M; García, M; Huguet, R; Ollé, A; Saladié, P; Vergès, J.M. i Zaragoza, J. (2000.). La Cativera (El Catllar, Tarragona): datos preliminares sobre el límite Pleistoceno-Holoceno en el sur de Cataluña. Actas del 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. UTAD. Vila Real, Portugal. Setembro 1999.

Angelucci, D. (2003a). Micromorfologia i geoarqueologia de l'abric de la Cativera (El Catllar, Tarragona: noves dades sobre el límit Pleistocè - Holocè al Nordest de la Península Ibèrica. Pyrenae, 33-34 (2002-2003): 25-64.

Angelucci, D. (2003b). Geoarchaeology and micromorphology of Abric de la Cativera (Catalonia, Spain). Catena, 54(3): 573-601.

Fontanals, M. (2001) Noves aportacions a la interpretació del límit Pleistocè-Holocè al sud de Catalunya: l’estudi de la indústria lítica del jaciment de La Cativera (El Catllar, Tarragonès). Butlletí Reial Societat Arqueològica de Tarragona.

Angelucci, D.; Gené, J.M.; Ollé, A.; Vaquero, M.; Vergés, J.M.; Allué, E.; Fontanals, M.; Ibáñez, N.; Lozano, M.; Rodríguez, X.P.; Saladié, P. i Zaragoza, J. (2003): Darreres intervencions arqueològiques en jaciments paleolítics de la conca del Francolí: La Cansaladeta (La Riba, Alt Camp) i el Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà). Tribuna d’Arqueologia, 1999-2000: 23-63.

Fontanals, M.; Vaquero, M. i Vergès, J.M. (2006): Noves dades sobre el Paleolític Superior al sud de Catalunya: El Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà) i la Cativera (El Catllar, Tarragonès). Quadern de Treball de l’Associació Arqueològica de Girona, 14: 43-68.

ir atras - anar enrera - go back

Articles relacionats

Veure tot

Avís legal. Contacte

subir arriba
Este sitio utiliza cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +