La Cansaladeta

Arxius

La Cansaladeta (La Riba, Alt Camp)

Directors del projecte: Andreu Ollé i Josep Maria Vergès

Membres participants:

  • Geoarqueologia: Diego E. Angelucci
  • Zooarqueologia i tafonomia: Marina Lozano i Isabel Cáceres
  • Tecnologia lítica: Andreu Ollé, Xosé Pedro Rodríguez i Josep Maria Vergès

El jaciment de la Cansaladeta es troba a l’estret que el riu Francolí ha configurat al seu pas per la Riba (Alt Camp), 1 km al sud-est del nucli urbà. El dipòsit arqueològic es localitza a la part superior d’una de les terrasses fluvials del marge esquerre del riu, al peu d’un antic abric actualment desmantellat, a una alçada de 260 m. snm. i de 50 m. sobre el llit actual del riu.
En la successió estratigràfica del jaciment, d’uns 3 metres de potència, s’hi han identificat un total d’onze nivells arqueològics: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M. Aquests han proporcionat principalment material lític, molt abundant, mentre que en els nivells C, D, I, J, K i L també s’han recuperat restes faunístiques.
L’estudi del conjunt lític exhumat posa de relleu la inexistència de diferències diacròniques significatives en la successió. La matèria primera utilitzada preferentment és el sílex, emprant-se secundàriament roques com el quars, la quarsita o la calcària entre altres, totes d’origen local. L’estudi litotècnic posa en evidència l’absència d’objectes configurats de gran format característics del Mode 2, la inexistència de processos d’explotació encaminats a l’obtenció de productes de morfologia predeterminada ni la presència d’una configuració estandarditzada en les ascles retocades, podent inferir que possiblement es tracti d’indústries de transició de Mode 2 a 3.
Pel que fa al registre faunístic, tot i els evidents problemes de conservació, s’han pogut identificar elements pertanyents a rinoceròtids, èquids, cèrvids i sobretot lepòrids, amb algunes de les restes amb evidències d’intervenció antròpica.
Cal destacar la presència, en alguns dels nivells, de restes òssies i lítiques amb alteracions tèrmiques, fet que podria indicar l’existència d’estructures de combustió al propi abric.

Publicacions:

ANGELUCCI, D. E., GENÉ, J. M., OLLÉ, A., VAQUERO, M., VERGÉS, J. M., ALLUÉ, E., FONTANALS, M., IBÁÑEZ, N., LOZANO, M., RODRÍGUEZ, X. P., SALADIÉ, P. i ZARAGOZA, J. 2003, Darreres intervencions arqueològiques en jaciments paleolítics de la conca del Francolí: la Cansaladeta (la Riba, Alt Camp) i el Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà), Tribuna d'Arqueologia 1999-2000, 23-63.
ANGELUCCI, D. E., GENÉ, J. M., OLLÉ, A., RODRÍGUEZ, X. P., VAQUERO, M., VERGÉS, J. M., FONTANALS, M., ALLUÉ, E., CÁCERES, I., GARCÍA, M., IBÁÑEZ, N., LÓPEZ-POLÍN, L., LOZANO, M., SALADIÉ, P., VALLVERDÚ, J. i ZARAGOZA, J. 2004, Evolución paleoambiental y poblamiento prehistórico en las cuencas de los ríos Francolí y Gaià, in Primer Congreso Peninsular de Estudiantes de Prehistoria ( Tarragona 2003)
ANGELUCCI, D. E., CÁCERES, I., LOZANO, M., OLLÉ, A., RODRÍGUEZ, X. P. i VERGÉS, J. M., 2004. El jaciment de la Cansaladeta (La Riba, Alt Camp) en el marc del plistocè mitjà català. Cypsela 15: 151-170.
OLLÉ, A., VERGÉS, J. M. i RODRÍGUEZ, X. P., 2004. El jaciment de la Cansaladeta (La Riba. Alt Camp): primers resultats. Quaderns de Vilaniu 45: 125-144.

ir atras - anar enrera - go back

Articles relacionats

Veure tot

Avís legal. Contacte

subir arriba
Este sitio utiliza cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +