La Cueva Pintada. Proceso evolutivo de un centro ceremonial

 La Cueva Pintada. Proceso evolutivo de un centro ceremonial, sierra de San Francisco, Baja California Sur, Mèxic, és el títol del llibre de l’investigador de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), Ramon Viñas, que es presenta dimecres dia 19 de febrer, al les 19 hores, al Consolat de Mèxic a Barcelona (Passeig de la Bonanova, 55), juntament amb un altre volum també editat dins la col·lecció les Monografies 9 i 10 del SERP (Seminarid’Estudis i Recerques Prehistòriques-Universitat de Barcelona), i que estan dedicades ambdues a l’art rupestre de la Baixa Califòrnia. L’altre llibre és d’Albert Rubio i porta per títol El yacimiento arqueológico de la cueva de El Ratón. Una cueva con pinturas en la sierra de San Francisco (Baja California Sur, México). II. El mural pintado.

 

Ambdues publicacions corresponen a sengles tesis doctorals llegides els anys 2005 i 2012, sota la direcció respectivament del Dr. Josep M. Fullola i de la Dra. Àngels Petit. Han estat editats dins la col·lecció de Monografies del SERP i representen, juntament amb la Monografia nº 6 (2006) d’aquest servei, coordinada per la Dra. Petit i el Dr. Rubio, la culminació del projecte Baixa Califòrnia endegat fa dues dècades des de l'esmentat Grup de Recerca de la UB, amb la participació dels dos autors i de diversos professors de l'àrea de Prehistòria d’aquesta universitat.

 L’estil Gran Mural

La Cueva Pintada és un dels exponents mes significatius de l'art rupestre, no tan sols de Mèxic, sinó del continent americà. Les seves representacions pertanyen a l'estil Gran Mural i s'ubica dins l'àrea arqueològica anomenada "El Nord ", una regió que estableix frontera amb el Estats Units, amb la que comparteix grups prehispànics, precolonials i ètnies indígenes actuals. Es tracta de grans pictografies i gravats rupestres realitzades per caçadors-pescadors-recol·lectors del període Arcaic, fa uns 9.000 anys abans del present (segons datacions d’experts de l’Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH) que és desenvoluparen fins l’aparició dels grups Cochimis fa uns 1.000 anys.

 El Gran Mural és preserva dins d'abrics que foren declarats Patrimoni Mundial per l'UNESCO l'any 1993. La seva temàtica combina personatges, objectes, armes, animals salvatges, elements astronòmics i motius abstractes. Figures de gran tamany, entre els 2 i els 4 m d'alçada, i altres mes reduïdes, certifiquen l'existència d'una entitat cultural important. L'origen i desenvolupament d'aquest fenomen rupestre es troba en el punt de mira de la investigació arqueològica de la Baixa Califòrnia.

 Segons Ramon Viñas, la Cueva Pintada es el recinte mes significatiu de la serra de San Francisco, “un indret que s’interpreta com un centre cerimonial, on els grups de caçadors celebraven les seves cerimònies, actes rituals i peticiones col·lectives. Es tracta d’un discurs gràfic que va mantenir l'identitat grupal i que va transmetre els seus mites, la cosmovisió, coneixements, i els valors culturals d'aquells pobles”.

 Nova proposta cronològica

Malgrat que Viñas fa una nova proposta cronocultural per aquestes manifestacions com "Arcaic Gran Mural" es segueix preguntant pel seu origen. De moment, les evidencies arqueològiques apunten cap a etapes cada cop més antigues, que caldrà seguir estudiant en nous projectes de recerca.

Ramon Viñas va iniciar la seva recerca sobre el Gran Mural l’any 1981 i va dur a terme la seva tesis sobre la Cueva Pintada, treball que va finalitzar dins del projecte: "Estudio sociocultural de las comunidades prehispánicas de Baja California, México" de la Universitat de Barcelona, dirigit pel Dr. J.M. Fullola (1989-1992). 

Fins a les hores, el context cronocultural del Gran Mural se situava al Prehistòric Tardà (fa entre 1.000 i 2.000 anys) i el periode historic "Cochimí" (arribada de les missions jesuïtes l’any 1683) com a única etapa del desenvolupament pictogràfic. No obstant, la recerca va obtenir les primeres datacions 14C directes, cosa que va permetre estimar un rang de gairebé 5.000 anys pel procés muralista; posant a discussió la seva filiació cultural i temporal, o sigui entre 4 i 5 mil anys, abans del present. Actualment, i tal com ja hem indicat, s'han aconseguit datacions encara mes antigues per part de l’INAH.

La Cueva Pintada està integrada per 9 cavitats amb un recorregut lineal d'uns 212 m, dels quals 182 m estan coberts per pintures, gravats i morters fixes, excavats a la roca. Les pintures constitueixen 1494 unitats pictòriques i estan situades en les parets i sostres, fins a 8 m d'alçada, on es combinen tan representacions d’animals com d’objecte si humans. Tot fa pensar que els seus autors van emprar escales i algun tipus de bastida, possiblement fabricats amb palmeres.

Referència bibliogràfica

VIÑAS, R., 2013: La Cueva Pintada. Proceso evolutivo de un centro ceremonial, sierra de San Francisco, Baja California Sur, Mèxic, Monografies del SERP 9, Barcelona, ed. Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques-Universitat de Barcelona, 483 pàg.