Et trobes a:

Acció Educativa

L’Iphes participa activament en el procés educatiu escolar a tots els nivells mitjançant programes propis o participant en iniciatives proposades des d’altres institucions.

 

L'IPHES, té com a un dels seus objectius fundacionals el desenvolupar i participar en iniciatives d’acció social educativa. Aquestes activitats estan dirigides a la implicació de la societat en la ciència, d'acord amb els tres principals objectius de la UE en matèria social (1. La reducció de les taxes d'abandonament escolar per sota del 10%. 2. Almenys el 40 % de la població d’entre 30-34 anys d'edat hagi acabat l'ensenyament de tercer nivell. 3. Almenys 20 milions de persones menys en situació o risc de pobresa i exclusió social).

Alguns exemples d'aquestes nombroses activitats són els programes: "IPHES a les escoles" (més de 1000 alumnes de segon cicle de primària, la majoria, de centres situats en contextos en risc d'exclusió social, es beneficien anualment del projecte). Programa de "Formació dialògica del professorat" (un centenar de professors de primària i secundària es beneficien anualment). Programa IPHES Integra (uns 200 adults en risc d'exclusió social es beneficien anualment). Campus científics d'estiu de la FECYT i ESTIURV (uns 40 estudiants de 4t d'ESO i 1r de batxillerat es beneficien anualment).

Mitjançant aquests programes, els alumnes poden conèixer la realitat de l’activitat científica, i els hi permet treballar, de manera molt propera, amb investigadors universitaris que fan recerca de primera línia. Ajudem a fomentar la vocació científica dels joves estudiants i a potenciar el seu entusiasme per a la dedicació a la recerca i a les carreres científiques.

 

Tanmateix, els programes de formació del professorat, contribueixen a l’excel·lència educativa, millorant la seva formació i especialització científica. Aquests coneixements adquirits i aplicats a les aules potencien i fomenten les vocacions científiques entre els estudiants.